Xây dựng nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học hiệu quả ở nông thôn

 • 22:35 ,16/03/2017
KHPT-Theo Chương trình nông thôn miền núi, Bộ khoa học và công nghệ, từ năm 1998 đến nay, Chương trình nông thôn miền núi đã triển khai 3 giai đoạn. Sau mỗi giai đoạn, chương trình đều tổ chức đánh giá kết quả, đồng thời xây dựng kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn mới.

 Ở mỗi giai đoạn mới đều kế thừa những kết quả tích cực của giai đoạn trước, vừa có sự điều chỉnh về mục tiêu, nội dung và giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.

Nhằm triển khai tốt chương trình trong giai đoạn này, lãnh đạo Bộ khoa học và công nghệ đã chỉ đạo các vụ chức năng của bộ và văn phòng chương trình nông thôn miền núi cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng các văn bản quản lý và hướng dẫn các đơn vị thực hiện từ khi lập kế hoạch, tổ chức hội đồng xét duyệt và giám sát quy trình thực hiện dự án. Trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện cần thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý tại các đơn vị quản lý ở Bộ khoa học và công nghệ và các Sở khoa học và công nghệ địa phương, đơn vị chuyển giao công nghệ và đơn vị chủ trì dự án.

Nội dung của chương trình trong giai đoạn này tập trung vào việc ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phù hợp với năng lực trực tiếp của người dân nhằm phát huy lợi thế so sánh từng vùng miền; các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện chương trình để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số; tập trung ưu tiên cho hoạt động thúc đẩy, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, chương trình tập trung vào các dự án có doanh nghiệp tham gia với vai trò là hạt nhân trong chuỗi sản xuất hàng hóa, tạo sinh kế cho vùng kinh tế khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phải đi đôi với công tác đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ cơ sở, nâng cao năng lực ứng dụng khoa học và công nghệ cho người dân.

Theo đó, chương trình đặt ra mục tiêu chính của giai đoạn 2016 - 2020 là xây dựng ít nhất 1.200 mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ hiệu quả, có quy mô phù hợp với vùng sinh thái của từng địa bàn nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số, trong đó có ít nhất 30% mô hình thực hiện ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số; xây dựng được ít nhất 20% mô hình liên kết ứng dụng khoa học và công nghệ theo chuỗi giá trị hàng hóa, tạo sinh kế cho người dân. Chương trình cũng hướng tới mục tiêu chuyển giao được ít nhất 1.500 lượt công nghệ mới, tiên tiến, phù hợp với từng vùng miền; chuyển giao đi đôi với công tác đào tạo. Các dự án tập trung giải quyết vấn đề cấp thiết của người dân vùng nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số trong các lĩnh vực nông - lâm - thủy sản, dược liệu, công nghệ sinh học, nước sạch nông thôn.

Hoàng kỳ

Ý kiến của bạn

 • Hotline
  (08) 3920 1523
  Ms. Hương
  0978 545 422
  Mrs. Tâm
  0978 545 422
 • Email
  Chăm sóc khách hàng
  Ms. Hương
  Hỗ trợ kỹ thuật
  Thái Sơn