Thông báo Lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống nhất TPHCM

Thứ tư, 09/10/2013, 09:59 GMT+7

                                                                                                                     THÔNG BÁO

Lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp

tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh

 Đồng chí Đại tướng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp từ trần hồi 18 giờ 09 phút, ngày 4 tháng 10 năm 2013 (tức ngày 30 tháng 8 năm Quý Tỵ). Lễ tang Đồng chí Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang.

Ban Lễ tang đã quyết định, cùng với thời gian tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội, sẽ tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh kính báo đến đồng bào, đồng chí, các lực lượng võ trang nhân dân đến viếng, truy điệu đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thời gian:

+ Lễ viếng: Bắt đầu từ 7giờ 30 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2013.

+ Lễ truy điệu: Bắt đầu từ 7 giờ, ngày 13 tháng 10 năm 2013.

Địa điểm:

+ Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức có chuẩn bị vòng hoa luân lưu để các tập thể và cá nhân đến viếng.

BAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG VÀ LỄ TRUY ĐIỆU 
ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
TẠI HỘI TRƯỜNG THỐNG NHẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHViết phản hồi Ẩn email của tôi
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến