Nghỉ Lễ trong một ngày 2/9/2013

Thứ hai, 19/08/2013, 14:53 GMT+7

UBND TP vừa có thông báo về việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm lần thứ 68 Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9) năm 2013. 

Theo đó, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ Lễ trong một ngày (2/9/2013).

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 2/9. Chủ tịch UBND các quận-huyện kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý; bố trí lãnh đạo trực trong ngày nghỉ để giải quyết công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng.

Sở Tài nguyên và Môi trường và các quận-huyện có kế hoạch tổng vệ sinh toàn TP vào ngày 1/9 và ngay sau khi kết thúc các hoạt động lễ hội. 


Thục Duyên (VPUB)

Viết phản hồi Ẩn email của tôi
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến