Công nghệ nhiệt phân liên tục cao su phế thải thành nhiên liệu lỏng

Thứ sáu, 26/07/2013, 12:11 GMT+7

Hội đồng KH&CN tỉnh Bình Phước do ông Trần Văn Vân - Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì họp thẩm định kết quả nghiên cứu “Công nghệ nhiệt phân liên tục (NP-LT) cao su phế thải thành nhiên liệu lỏng”. Đề tài do ThS. Nguyễn Thành Tài - Công ty TNHH TM DV Công nghệ Mới làm chủ nhiệm. 

 Trong quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả đã thực hiện nghiên cứu công nghệ NP-LT để chuyển hóa cao su phế thải thành nhiên liệu lỏng (dầu nhiệt phân). Kết quả thực nghiệm khi tiến hành nhiệt phân cao su phế thải trong khoảng nhiệt độ từ 300 - 6000C, ở 4300C hiệu suất thu hồi sản phẩm lỏng là cực đại 41.7%. Khi sử dụng zeolite trong quá trình nhiệt phân hiệu suất thu hồi sản phẩm lỏng tăng lên đáng kể và đạt 45.5% và chất lượng của dầu nhiệt phân cũng cải thiện đáng kể, tính chất của sản phẩm lỏng thu được hoàn toàn đáp ứng được chỉ tiêu chất lượng dầu FO theo TCVN 6239:2002, do đó có thể sử dụng thay thế dầu FO. Ngoài ra, dầu nhiệt phân có thể sử dụng để pha trộn đến 20% với dầu D.O 0.05%S để tạo thành sản phẩm diesel đạt tiêu chuẩn D.O 0.25%S hiện hành.

Quy trình công nghệ NP-LT cao su phế thải được nhóm tác giả nghiên cứu và đề xuất bao gồm các bước: nạp nhiên liệu liên tục bằng vít tải vào lò quay; nhiệt phân trong lò quay; ngưng tụ tách sản phẩm lỏng; tách sản phẩm rắn và tuần hoàn sản phẩm khí để đốt gia nhiệt cho lò nhiệt phân.

Theo nhận xét của một số thành viên Hội đồng, đề tài không mang tính mới so với tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước nhưng lại là đề tài có tính thực tiễn rất cao, đáp ứng nhu cầu xử lý lượng cao su phế thải trong nước hiện nay. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất khiến công nghệ tái chế này chưa được áp dụng sản xuất phổ biến ở các nước khác trên thế giới đó chính là đảm bảo được các yếu tố môi trường trong quá trình tái chế. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng công nghệ NP-LT sẽ hạn chế được ô nhiễm môi trường. Nhưng vấn đề quan trọng là công nghệ mà Công ty đang sử dụng có ổn định không? Nếu giải được bài toán này thì đảm bảo đáp ứng vấn đề môi trường, vì nếu lò đang hoạt động liên tục ở nhiệt độ trên 4000C mà gặp sự cố, buộc phải ngưng, sau đó khởi động trở lại thì sẽ gây ô nhiễm môi trường trầm trọng (vì lượng khí thải trong quá trình khởi động lò). Hơn nữa, vấn đề xử lý khí thải chưa thấy Ban chủ nhiệm giải trình. Và điều quan trọng trong quá trình tái chế là sản phẩm tái chế sẽ được tiêu thụ như thế nào. Đó là tất cả các lưu ý mà hội đồng khoa học đề nghị nhóm nghiên cứu quan tâm và làm rõ trong quá trình hoàn thiện báo cáo cũng như hoàn thiện công nghệ đang sử dụng.

Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh thông qua.


Bùi Thanh Liêm (Sở KH&CN Bình Phước)

Viết phản hồi Ẩn email của tôi
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến