Thu nhập vãng lai từ 2 triệu, khấu trừ 10% thuế TNCN

Thứ năm, 11/07/2013, 10:07 GMT+7

Theo Văn bản số 8817/BTC-TCT của Bộ Tài chính vừa gửi Cục Thuế các địa phương về việc triển khai luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ thống nhất là 10% đối với thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên/lần trả thu nhập. 

 Công văn cũng hướng dẫn: Áp dụng thống nhất việc xác định thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần không phân biệt cổ phần của công ty đại chúng hay chưa phải công ty đại chúng đều là chuyển nhượng chứng khoán; Bổ sung quy định về miễn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam; Các tổ chức, doanh nghiệp có mua hoặc đóng hộ cho người lao động các khoản tiền phí tích luỹ mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền tích luỹ đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện thì không cộng các khoản này vào thu nhập chịu thuế trong kỳ để xác định số thuế TNCN phải khấu trừ của cá nhân.


Vietnamnet

Viết phản hồi Ẩn email của tôi
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến